Tjenester

Jeg tilbyr assistanse innen ulike felt av kommunikasjon og miljørettet virksomhet, basert på hva jeg har bygd opp av kompetanse nasjonalt og internasjonalt.

Fra enkle oppdrag som pressemeldinger til å løse komplekse utfordringer mht intern og ekstern kommunikasjon av ulik art.

« Kommunikasjon er ikke målet, men virkemidlet for å nå målet.»